Наша компанія займається автоматизацією управління і обліку на базі на базі програмних продуктів "1С:Підприємство", "Business Automation Sofware" (BAS), "UA-Бюджет". Ми пропонуємо повний спектр послуг по автоматизації управління і обліку на підприємствах!.

Програма забезпечує роботу в єдиному інформаційному просторі всіх підрозділів, що: 
 • зменшує документообіг та необхідність формування стандартних документів і звітів;
 • значно спрощує аналіз даних у різних розрізах (показниках, підрозділах тощо);
 • дозволяє ефективно контролювати та управляти діяльністю підприємством в цілому.
Налаштування прав доступу користувачів дозволяє кожному співробітнику працювати лише з необхідним об’ємом даних. 
Автоматизація виробництва - управління виробничими процесами, розрахунок собівартості виробництва - дає можливість керівництву реально оцінювати рентабельність бізнесу. 
Програма  для виробничих підприємств дозволяє вести облік більшості процесів згідно чинного законодавства, внутрішньопідприємчих норм та міжнародних стандартів.  


Рис. 1. Схема областей автоматизації, що охоплює "1С:Управління виробничим підприємством 8 для України"
Важливим фактором є також можливість доробки програми під потреби та побажання замовника. 

Основні функціональні можливості “Управління виробничим підприємством 8”

Виробництво

Виробничі процеси є одними з найскладніших при веденні обліку на підприємстві. Управління виробництвом напряму пов’язане з управлінням та плануванням закупок, продажів, персоналом, основними засобами. 
Автоматизація виробництва дозволяє автоматизувати: 
 • управління даними про вироби;
 • розрахунок собівартості продукції;
 • розрахунок затрат на виробництво;
 • переробка давальницької сировини;
 • формування планів виробництва;
 • врахування спецодягу, оснащення та залучення автотранспорту тощо.

Торгівля

 • Ціноутворення (різні схеми формування цін, знижок та надбавок);
 • підтримка різних видів торгівлі - гуртова, роздрібна, комісійна;
 • управління замовленнями покупців;
 • управління взаєморозрахунками з контрагентами;
 • планування продажами;
 • підключення торгового обладнання;
 • автоматичне відображення операцій в підсистемі бухгалтерського обліку.

Зарплата і управління персоналом

 • Нарахування заробітної плати за різними схемами, а також інших виплат (у т.ч. управлінської зарплати);
 • розрахунок податків та внесків з оплати праці, персоніфікований облік для Пенсійного фонду;
 • ведення кадрового обліку;
 • планування потреб у персоналі.

Бухгалтерський та податковий облік

 • Облік ТМЦ;
 • облік торгових операцій;
 • облік банківських та касових операцій;
 • облік основних засобів та нематеріальних активів;
 • завершення періоду;
 • облік ПДВ;
 • регламентована звітність тощо.

Поставки і запаси

 • Облік руху ТМЦ (надходження, списання, переміщення по складах)
 • облік тари;
 • планування закупок;
 • інвентаризація, звітність.

Бюджетування та управління грошовими коштами

Програма дозволяє ефективно планувати, контролювати та аналізувати грошові потоки та фінансові результати. 

CRM (управління відносинами з клієнтами)

 • Ведення клієнтської бази 
 • класифікація клієнтів (можливість формування груп за різними показниками); 
 • аналіз ефективності роботи менеджерів. 

Повернутися до списку