Наша компанія займається автоматизацією управління і обліку на базі на базі програмних продуктів "1С:Підприємство", "Business Automation Sofware" (BAS), "UA-Бюджет". Ми пропонуємо повний спектр послуг по автоматизації управління і обліку на підприємствах!.

BAS Бухгалтерія - це оптимальне рішення для автоматизації обліку в організаціях, що займаються різними видами діяльності і на різних системах оподаткування. В одній базі можна одночасно вести облік декількох організацій і приватних підприємців. Крім того, програмний продукт дозволяє аналізувати облік в цілому по бізнесу. Сучасний інтерфейс, який можна налаштувати в режимі користувача, можливість роботи через Web-інтерфейс, самостійна зміна форми журналів і документів дозволяють підвищити зручність і комфорт роботи з програмою.
Основні ділянки обліку конфігурації BAS Бухгалтерія:
 • Облік декількох організацій з різними системами оподаткування в одній базі
 • Облік запасів
 • Облік торгових операцій
 • Облік грошових коштів
 • Облік розрахунків з контрагентами
 • Облік ОС, МНМА, НМА і МБП
 • Облік виробництва
 • Облік ПДВ
 • Облік зарплати
 • Закриття періодів, звітність.
Користувачам, які ще працюють в програмі "Бухгалтерія для України 7.7", ця конфігурація буде інтуїтивно зрозумілою і звичною.


Функціональні можливості

 • Ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в одній інформаційній базі.
 • Ведення обліку для організацій використовують різні системи оподаткування (Податок на прибуток і ПДВ, Єдиний податок).
 • Підтримка складського і партійного обліку.
 • Облік додаткових витрат, що включаються до вартості запасів.
 • Облік ТЗВ.
 • Документи по складському обліку, включаючи комплектацію, розукомплектацію.
Дозволяє враховувати виробничі процеси від моменту передачі матеріалів у виробництво до випуску готової продукції.

Надає наступні можливості:
- облік випуску готової продукції, витрати сировини й матеріалів, незавершеного виробництва; облік власної й давальницької сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції;
- облік спецодягу та спецоснастки;
- облік виробничих витрат, розрахунок планової та фактичної собівартості з використанням методів розподілу непрямих витрат;
- облік діяльності допоміжного виробництва;
- облік зворотних відходів.

Розподіл непрямих видатків реалізований не тільки в простих, але й у досить складних господарських ситуаціях. Можна вказати свій спосіб розподілу для кожного підрозділу й кожної статті витрат.

 • Облік безготівкових грошових коштів.
 • Облік грошових коштів у валюті.
 • Можливість планування надходження або витрачання грошових коштів.
 • Робота з обробкою обміну з банком.
 • Облік готівкових грошових коштів.
 • Можливість налаштування рахунків обліку розрахунків з контрагентами для груп контрагентів, для окремих контрагентів або для договорів.
 • Можливість налаштування журналу документів з ієрархічним переглядом по контрагентам.
 • Виділення кольором документів з різними варіантами відбору.
 • Звітність по взаєморозрахунках.

 • Документообіг для всіх господарських операцій з обліку ОС МНМА, МБП і МНА з типовими друкарськими формами.
 • Повна інформація про ОС в картці ОС.
 • Пооб'єктний або кількісний облік МНМА.
 • Облік малоцінний активів при передачі в експлуатацію і переміщенню між підрозділами і відповідальними особами.
 • Автоматизація списання малоцінки з експлуатації з різними варіантами відбору.
 • Повний облік НМА.

 • Налаштування варіантів обліку ПДВ в Договорі контрагента.
 • Спеціалізовані типові звіти для перевірки коректності урахування ПДВ.
 • Автоматичне створення ПН за допомогою обробки «Формування податкових накладних» за період.
 • Вивантаження ПН і РК для передачі в контролюючі організації.
 • Формування звітності з ПДВ.

 • Опціонально ведення кадрового обліку і розрахунку зарплати в цій програмі або у зовнішній програмі.
 • При використанні зовнішньої програми в BAS Бухгалтерія можна вести облік за розрахунками з персоналом на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки по оплаті праці" по кожному працівнику окремо або в цілому по персоналу.
 • Можливе використання спрощеного режиму обліку нарахувань.
 • Можливість використання спрощеного кадрового обліку без створення документів. Перехід до ведення повного обліку можна здійснити в будь-який момент без необхідності конвертації даних.
 • Формування проводок по нарахуванню заробітної плати можливо в двох режимах - безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду.


Форми регламентованої звітності періодично змінюються рішеннями державних органів. Розробник програмних продуктів відслідковує ці зміни й надає своїм користувачам можливість оперативного відновлення форм регламентовані звітності у використовуваних конфігураціях. Для відновлення форм використовується ефективний штатний механізм обновлення конфігурації.

 • Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі нарахування амортизації, переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, розрахунок собівартості, визначення фінансових результатів і інші.
 • Повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та ін.
 • Зручні налаштування і збереження варіантів настройки звітів.
 • Автоматизовані формування і здача регламентованої звітності.
 • Синхронізація даних з конфігураціями «Управління торгівлею 3», «Зарплата і управління персоналом».


Повернутися до списку