Наша компанія займається автоматизацією управління і обліку на базі на базі програмних продуктів "1С:Підприємство", "Business Automation Sofware" (BAS), "UA-Бюджет". Ми пропонуємо повний спектр послуг по автоматизації управління і обліку на підприємствах!.

Керівнику підприємства потрібна реальна віддача від системи автоматизації.

"BAS Управління торгівлею" підвищує ефективність роботи підприємства за рахунок автоматизації рутинних операцій, за рахунок ведення обліку в реальному масштабі часу, за рахунок швидкої і зручної підготовки інформації для прийняття рішень на різних рівнях. Система дуже швидко вводиться в експлуатацію й починає приносити віддачу. При зміні масштабів, підходів до управління або організації робіт на підприємстві перебудова системи не вимагає великих витрат. Це досягається за рахунок побудови бізнес-рішень на потужній сучасній технологічній платформі. Важливою перевагою системи є її широка популярність. Спеціалізовані фірми і безліч сертифікованих фахівців готові допомогти вашому підприємству в установці, експлуатації та подальшому вдосконаленні системи автоматизації.

Нове рішення розраховане не тільки на автоматизацію обліку, але й на реальну допомогу керівникам всіх рівнів, починаючи з директора. Багато керівників оцінять нові засоби інтерактивного аналізу ситуації, одержання детальних розшифровок показників, що цікавлять. Однак, ще більш важлива можливість одержання й аналізу управлінської інформації на регулярній основі. Вам не обов'язково вивчати екранні меню або детально знати функції системи, щоб використовувати "BAS Управління торгівлею" як активне джерело необхідних відомостей. Опція "Рапорт керівнику" забезпечить формування та подання огляду поточної ситуації - автоматично, регулярно, по заданому вами розпорядку. Значення основних показників, проблеми, що вимагають вашої оперативного втручання, зіставлення результатів роботи менеджерів - цей звіт ви можете переглянути в мережі, одержати по електронній пошті у відрядженні або доручити секретарю його роздрукувати. Таким чином, перебуваючи в будь-якій точці земної кулі, ви будете тримати руку на пульсі свого бізнесу, приймати рішення й планувати подальші дії, грунтуючись на актуальній картині реального стану справ.

Функціональні можливості

Підсистема «Управління взаємовідносинами з клієнтами» дозволяє вирішувати такі задачі:
- зберігання і актуалізація контактної інформації про клієнтів, автоматичне повідомлення про майбутні контакти з клієнтом;
- листування за допомогою внутрішнього поштового клієнта;
- обмін контактною інформацією із зовнішніми поштовими програмами;
- сегментація клієнтів (ABC та XYZ аналіз контрагентів);
- надання інформації про історію взаємовідносин з клієнтом.

У конфігурації передбачена оцінка роботи менеджерів в абсолютному та процентному відношенні, яка відбувається за сукупністю різних показників: за повнотою заповнення бази даних контактною інформацією, за кількістю контактів із покупцями, за аналізом змін стадій відносин з покупцями, за аналізом кількості втрачених покупців відносно до загальної кількості клієнтів (коефіцієнт стабілізації клієнтів), за кількістю виконаних замовлень покупців, за сумою продажів, сумою отриманих оплат. Список показників налаштовується користувачем довільно. Передбачена можливість порівняльної оцінки роботи менеджерів у вигляді рейтингу кращих менеджерів.

Підсистема управління продажами дозволяє вирішувати задачі оперативного планування та контролю продаж, як у натуральному, так і у грошовому вираженні. Підсистема містить засоби аналізу замовлень, покликана надавати підтримку у прийнятті управлінських рішень при взаємодії з клієнтами та допомагати виявляти «вузькі місця» (bottle neck) на складі. При продажах товарів передбачено надання різних знижок: автоматичні знижки, знижки, надані вручну, знижки по дисконтних картах (включно із накопичувальними). Знижки можуть бути надані з певними умовами, наприклад, при досягненні певної суми закупівлі.

Для забезпечення управлінського персоналу компанії інформацією не тільки про фактичні, але й про планові показники діяльності, у конфігурації працює підсистема планування продаж. Планування відбувається як по окремих видах товарів, так і по категоріях покупців (за регіонами, видами діяльності тощо. При цьому можливе планування як по номенклатурних групах, так і детальне планування по окремих позиціях номенклатури чи характеристиках номенклатури.

Плани складаються з різною часовою деталізацією (від дня до року); таким чином, конфігурація дає можливість складати як стратегічні (квартальні, річні), так і робочі плани на той самий період. Передбачено планування як по усьому підприємству, так і по підрозділах, що дає можливість керівникам підрозділів розробляти плани продаж по своїх напрямах. Плани підрозділів консолідуються у зведений план продаж по підприємству. Далі плани продаж можна порівнювати з фактичними продажами, провести аналіз відхилень. При необхідності можна провести корекцію планів відповідно до виявлених відхилень. При цьому дані можуть бути подані у розрізі підрозділів, згруповані для порівняння по визначальних властивостях номенклатури чи покупців. Наприклад, можна провести порівняльний аналіз обсягів продаж номенклатури із заданими характеристиками у певному регіоні за різні періоди часу, щоб виявити сезонні коливання.

Підсистема «Управління замовленнями» дозволяє:
- реалізувати найефективнішу для підприємства стратегію обслуговування замовлень покупців (робота зі складу, під замовлення тощо);
- оптимально розміщувати замовлення покупців у замовленнях постачальникам, резервувати товари на складі;
- забезпечувати дотримання термінів постачання замовлених товарів;
- задовольняти запити якомога більшої кількості клієнтів, уникаючи виникнення надлишкових запасів на складі.

Передбачено різні схеми виконання замовлення покупця:
- відвантаження товару із вільного складського залишку;
- попереднє резервування товару на складі з наступним відвантаженням;
- розміщення замовлення покупця у раніше оформлених замовленнях постачальникам (товар буде автоматично зарезервований під замовлення покупця у момент отримання товару від постачальника);
- «робота під замовлення», тобто оформлення замовлення постачальнику для виконання замовлення покупця.

Передбачено алгоритм автоматичного резервування і розміщення, який дозволяє оптимально розмістити замовлення покупців у замовленнях постачальникам і по вільному залишку товару на складах. Кожному менеджеру можна призначити групу складів, на яких буде відбуватись автоматичне резервування товару (група доступних складів). Провести аналіз поточного стану замовлень можна за допомогою звіту «Аналіз замовлень покупців».

Схеми продажу товарів

Продаж товарів може здійснюватись в кредит чи на умовах повної або часткової передоплати. Можна реєструвати оплату платіжними картками чи згідно договору еквайрінга. Можлива ордерна схема продажу, яка дозволяє розділити процес виписування документів менеджерами і процес реального відвантаження товарів зі складів комірниками.

При продажу комісійного товару передбачена можливість автоматичного розрахунку комісійної винагороди комітенту з використанням різних способів розрахунку комісійної винагороди: відсоток від прибутку, відсоток від суми продажу. Сума комісійної винагороди може бути вказана і вручну. Товар може бути переданий на реалізацію комісіонеру. Після отримання від комісіонера звіту про продаж товарів для нього розраховується комісійна винагорода.

Роздрібна торгівля

Реалізовано операції роздрібної торгівлі з використанням різного торгівельного обладнання: контрольно-касових апаратів, які працюють у різних режимах роботи (фіскальний реєстратор, ON-LINE, OFF-LINE), терміналів збору даних, сканерів штрих-кодів, дисплеїв покупців, принтерів для друку етикеток, електронних ваг. Передбачене зручне налаштування взаємодії з торгівельним обладнанням та підключення кількох екземплярів кожного виду обладнання.

Для роботи у невеликих магазинах реалізовано зручний інтерфейс для касира, який дозволяє підвищити швидкість обслуговування покупців. У цьому інтерфейсі передбачено розмежування прав касира та адміністратора каси з використанням реєстраційних карток та пристрою зчитування магнітних карток.

Функціональність підсистеми забезпечує менеджерів торгівельного підприємства інформацією, що необхідна для своєчасного прийняття рішень про поповнення товарних запасів та оптимізації вартості продукції, яку закуповують. Підсистема призначена для планування закупівель і формування замовлень постачальникам у відповідності до прийнятої стратегії поповнення складських запасів та роботи із замовленнями покупців. Підсистема автоматизує такі операції:
- планування закупівель,
- формування потреб і складання календарного плану закупівель,
- оформлення замовлень постачальникам на підставі замовлень покупців,
- контроль оплати і постачання товарів по замовленням,
- корегування та закриття замовлень постачальникам,
- моніторинг цін постачальників.

Планування закупівель

Передбачено складання плану закупівель за різними сценаріями. Плани закупівель можуть бути складені як по номенклатурних групах, так і по окремих позиціях номенклатури. При складанні плану закупівель можна враховувати обсяг продажів за попередній період, раніше складені плани закупівель, сформовані замовлення покупців. Для створення планів призначений помічник із планування.

Формування потреб і створення календарного плану закупівель

Формування потреб відбувається на підставі аналізу оформлених планів закупівель, планів продажів та замовлень покупців. Потреби формуються на певну дату і підтверджуються у програмі за допомогою документів. При формуванні потреб враховується поточний залишок на складах. Таке планування дозволить підприємству зменшити обсяг надлишкових запасів на складі і скоротити витрати на закупівлю товарів:
- реєстрація потреб у товарах на основі планових даних (планів продажів і закупівель) та фактичних даних (замовлення покупців, замовлення постачальникам, поточний залишок на складі);
- підбір оптимальних постачальників за заданими параметрами: термін доставки, надійність, ціна;
- автоматичне формування замовлень постачальникам на певні дати у відповідності до календарного плану потреб із врахуванням актуальних замовлень постачальникам та покупців;
- автоматичне розміщення замовлень покупців у замовленнях постачальникам;
- використання помічників дозволяє швидко формувати закази постачальникам і економить робочий час.

Контроль оплати товарів по замовленнях постачальників відбувається у відповідності із вказаною у документі датою оплати. У замовленнях постачальнику вказуються дати постачання товарів, на основі аналізу яких можна скласти графік постачання товарів.

Конфігурація дозволяє реєструвати і порівнювати ціни постачальників, вибирати оптимального постачальника, мінімізувати затрати на поповнення товарних запасів. Порівняння цін різних контрагентів із власними цінами компанії передбачено у звіті «Аналіз цін». Для оперативного внесення змін у ціни реалізовано механізм автоматичного оновлення цін постачальників при реєстрації оприбуткування товарів. Можна автоматично визначати відпускні ціни на підставі цін постачальників та торгової націнки. Відпускні і закупівельні ціни можна реєструвати у розрізі характеристик товарів, сформувати одразу кілька типів цін можна одним документом.

Реалізована у програмі система знижок у першу чергу знайде своє застосування на підприємствах роздрібної торгівлі:
- автоматичні та задані вручну знижки, знижки по дисконтних картках;
- призначення знижок ціновим групам товарів;
- вказування періоду і часу дії знижки (дні тижня, нічні години тощо);
- гнучкий підбір умов надання знижки: за сумою продажу, за кількістю певного товару, за видом оплати;
- поділ знижок на гуртові і роздрібні: гуртові знижки надаються контрагентам-покупцям, роздрібні діють у вибраних магазинах;
- відміна знижки до закінчення терміну її дії проводиться спеціальним документом.

Облік товарів на складах підприємства

У конфігурації реалізовано детальний оперативний облік товарів на складах, що забезпечує повний контроль товарних запасів підприємства у гуртовій і роздрібній торгівлі. Усі складські операції фіксуються відповідними документами – оприбуткування товарів, переміщення, реалізація, інвентаризація тощо. Надана можливість вести облік товарів на багатьох складах. Підтримується облік товарів у різних одиницях виміру (упаковках). Забезпечено окремий облік власних товарів, товарів прийнятих і переданих на реалізацію, товарів, прийнятих на відповідальне зберігання, а також облік зворотної тари.

У конфігурації передбачений також облік некондиційних товарів та можливість їх продажу зі знижкою. Товари поступають із значенням якості «Новий». Якість партії може бути скорегована спеціальним документом. Для продажу некондиційних товарів призначено спеціальний вид операції документа «Реалізація товарів і послуг».

Конфігурація дозволяє проводити інвентаризацію товарів на складі. За результатами інвентаризації автоматично розраховується різниця між обліковою і фактичною кількістю товарів, після чого оформляються документи списання (при виявленні недостач) чи оприбуткування (при виявленні надлишку товару).

Реалізована можливість оформлення оприбуткування, переміщення, реалізації і повернення товару по ордерній схемі, яка дозволяє розділити у часі моменти виписування первинних документів і фактичного оприбуткування (відпуску) товарів зі складу. Можливість буде корисною для підприємств, у яких робочі місця виписування первинних документів віддалені від місць зберігання товарів.

Можливість оформлення оприбуткування і реалізації товарів одним документом на кілька/з кількох складів дозволить уникнути виписування зайвих документів. Можливість відключення контролю залишків товарів на складі буде корисна на початку ведення обліку на підприємстві.

Конфігурація дозволяє підрозділам підприємства (складам, торговим точкам) замовляти товари в інших підрозділів (внутрішні замовлення). При плануванні продажів і закупівель внутрішні замовлення обслуговуються нарівні із замовленнями покупців за тими самими алгоритмами. Виконанням внутрішнього замовлення є оприбуткування товарів на вказаний склад. Документ «Внутрішнє замовлення» можна оформити не тільки з метою переміщення товарів на певний склад, але і як замовлення на внутрішнє споживання підрозділами, тоді замовлення вважається виконаним при відпуску товару вказаному підрозділу документом «Вимога-накладна».

Облік непрямих витрат

У конфігурації передбачено облік різних видів непрямих витрат – на транспортування, зберігання, оплату акцизів та зборів, послуг як власних, так і сторонніх організацій тощо. Ці витрати можуть бути віднесені на собівартість товарів. Залежно від характеру непрямих витрат їх розподіл по товарних позиціях може відбуватись пропорційно вартості отриманих товарів, їх вазі чи кількості. Передбачено також розподіл витрат по різних статтях затрат та номенклатурних групах. У звітах можна відобразити динаміку зміни витрат по статтях затрат.

Конфігурація дозволяє реєструвати усі касові і банківські операції з виписуванням необхідних документів. При цьому передбачена можливість планування вхідних і вихідних платежів за допомогою документів «Заявка на витрату коштів» та «Плановане поступлення коштів». На підставі планових даних можна створити платіжний календар. При реєстрації платежу надається можливість рознесення оплати по кількох договорах, по раніше запланованих платежах чи заявках на витрати коштів. Надається можливість відправлення і отримання платежів за допомогою вбудованої системи Клієнт-банк. Гроші можуть бути розподілені по статтях руху грошових засобів. Можливий облік оборотів грошей у розрізі проектів.

У конфігурації «Управління торгівлею для України» реалізована система звітів, що являє собою потужний і гнучкий засіб для аналізу усіх аспектів торгівельної діяльності і товарообігу підприємства. Список звітів згрупований за призначенням: Продаж, Закупівлі, Запаси (склад), Грошові засоби тощо. Наприклад, у групі «Запаси» представлені звіти, які дозволяють переглянути залишки на складах, оцінити залишки товарів у цінах компанії, провести аналіз оборотності товару, визначити залишки товару, який знаходиться на реалізації, провести ABC та XYZ-аналіз товарів.

Користувач може отримати інформацію про стан складських запасів, замовлень, продажів, взаєморозрахунків у будь-яких аналітичних розрізах з потрібною деталізацією. Наприклад, можна отримати дані про продаж товарів по регіонах, визначити динаміку продажів товарів за період з деталізацією по днях.

Користувач може задавати рівень деталізації, параметри групування та критерії відбору даних у звітах у відповідності до специфіки задач, які розв’язуються. Такі індивідуальні настройки (фактично – створені користувачем спеціальні звіти) можуть бути збережені для подальшого використання. У ряді звітів для більшої наочності передбачено графічне подання даних, а також розшифровки показників.

Крім стандартних звітів у конфігурації передбачений універсальний механізм подання даних будь-яких регістрів за допомогою універсальних звітів у вигляді списку чи крос-таблиці. Передбачена також можливість виведення діаграми по універсальних звітах. Можна також використовувати засоби обробки «Консоль звітів» для побудови будь-яких звітів.

Інтеграція з бухгалтерією

Передбачена можливість обміну даними із програмами "Бухгалтерія 8", на рівні документів. При вивантаженні даних можна здійснити відбір даних за різними критеріями: за приналежністю до бухгалтерського обліку, за складом, організацією, підрозділом підприємства.

Універсальні механізми:
- обмеження зміни даних раніше визначеної дати,
- сервіс по пошуку і заміні дублів елементів довідників,
- відображення структури підпорядкованості документів,
- універсальний журнал документів.

Зберігання додаткової інформації

Зберігання додаткової інформації у вигляді файлів, наприклад, зображень об’єктів чи текстової інформації передбачено у таких довідниках, як «Організації», «Контрагенти», «Договори взаєморозрахунків», «Фізичні особи». Ця можливість використовується для зберігання зображень товарів чи текстів договорів з контрагентами.

Встановлення набору прав для користувачів

Дії користувачів можна обмежити, заборонивши, наприклад, продаж за цінами, нижчими від цін певного типу чи оформлення платіжних документів без затвердження попередньої заявки на витрату грошей.

Розмежування прав доступу користувачів на рівні записів

Передбачена можливість розмежування прав доступу користувачів, що мають роль менеджера з продажу, завідувача складом, комірника, касира, оператора ККА до певних об’єктів: контрагента, каси підприємства, складу. Тобто можна організувати такий режим роботи, коли менеджер може редагувати документи, які стосуються тільки тих контрагентів, за яких він відповідає.


Повернутися до списку