Як відобразити законодавчі зміни для розрахунку заробітної плати з 1 січня 2016 року

Наша компанія займається автоматизацією управління і обліку на базі на базі програмних продуктів "1С:Підприємство", "Business Automation Sofware" (BAS), "UA-Бюджет". Ми пропонуємо повний спектр послуг по автоматизації управління і обліку на підприємствах!.

В зв’язку зі змінами в законодавстві прийнятих з 01 січня розрахунок податків із зарплати здійснюється по нових правилах. Так як оновлення програм ще не має, а розрахунок розрахункових по звільнених працівниках потрібно робити вже, то можемо запропонувати свій варіант виходу з цієї ситуації. Приклад налаштувань наведений в Конфігурації Бухгалтерія 8.

Отже, крок №1

Припиняємо працівникам утримання внесків ЄСВ 3,6 %, 2% ( тощо). Для цього вводимо документ «Введення відомостей про планові нарахування працівників», його можна знайти через головне меню Зарплата – Планові параметри.

Створюємо новий документ від 31.12.2015 року, Заповнюємо списком потрібних нам працівників і на закладці Внески в колонці «Дія» ставимо значення Припинити (див. нижче) навпроти всіх внесків і проводимо документ.


Крок №2
Змінюємо ставки для нарахування внесків ЄСВ на фонд оплати праці (ЄСВ ФОП). Для цього заходимо через головне меню Зарплата – Нормативні параметри – Шкала ставок податків. Копіюємо рядок із попередньою ставкою по ЄСВ ФОП (працівники), ставимо дату 01.01.2016 і ставку 0,22. Приклад показано нижче. Крок №3
Змінюємо ставку по податку з доходів фізичних осіб, з 15% на 18%. Для цього заходимо через головне меню Зарплата – Нормативні параметри – Ставки ПДФО, знаходимо рядок з видом ставки оподаткування Основна і копіюємо, змінюємо дату на 01.01.2016 і ставку ставимо 0,18. Потрібно також поміняти нормативні параметри, які впливають на розрахунок:
З Нового року змінились такі показники як розмір пільги ПДФО та сума граничного доходу, для якого застосовується пільга. Щоб змінити граничний дохід, до якого застосовується пільга ПДФО заходимо в пунк головного меню Зарплата – Нормативні параметри – Розмір пільг ПДФО. Добавляємо новий рядок або копіюємо попередній, змінюємо суму в колонці «Поріг» на 1930,00, і дату ставимо 01.01.2016. Сума пільги вираховується відносно прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який діє з 01 січня. Відповідно нам потрібно змінити прожитковий мінімум через Головне меню - Зарплата – Нормативні параметри – Прожитковий мінімум (приклад див. нижче) І пробуємо нараховувати зарплату за січень місяць.